ANBI Information

Since 2008 the Dutch Tax Administration can designate an institution to be a “Public Benefit Organisation” (Dutch: Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI). At least 90% of the efforts of an ANBI has to be focused on the general good. And since 2012 the ‘culturele ANBI’ can profit (until at least 2018) from even more Dutch tax advantages.

vrijwilliger in sheltersuit

Naam instelling: Stichting Hibernate/Sheltersuit
RSIN of fiscaal nummer: 854491454

Contactgegevens
Zuidkamp 31
7524 PJ te Enschede

Bestuurssamenstelling

Paul Overgoor: Algemeen bestuurder
Bas Timmer: Bestuurder/ontwerper
Frederik Frankenhuis: Bestuurder penningmeester

Beleidsplan
[ Beleidsplan 2015 ]

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Stichting Hibernate/Sheltersuit ontvangen geen beloning. Beloning personeel conform de CAO mode- interieur- tapijt en textiel industrie.

Doelstelling
Stichting Hibernate/Sheltersuit heeft ten doel het ontwikkelen van kleding en aanverwante producten ten behoeve van dak- en thuislozen.

Uitgeoefende activiteiten
Stichting Hibernate/Sheltersuit is een volledig operationeel confectiehuis met alle werkzaamheden van dien.

Financiële verantwoording
[ Jaarrekening 2015 ] [ Balans 2015 ]

Get in touch

Do you want to volunteer or help us in any other way? Contact us or donate now.

ANBI information

Rigtersbleek-Zandvoort 10 - 0.09
7521 BE Enschede
The Netherlands